Η Βάλια Βαγιωνάκη για το νέο νομοσχέδιο για τις ΕΠΕ και το Υπαίθριο Εμπόριο

read-it
By read-it Μάιος 29, 2018 15:17

Η Βάλια Βαγιωνάκη για το νέο νομοσχέδιο για τις ΕΠΕ και το Υπαίθριο Εμπόριο

της Βάλιας Βαγιωνάκη

Το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή και αφορά την «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) κι άλλες διατάξεις» είναι το πρώτο από μια σειρά νομοσχεδίων που θα αναμορφώσουν ουσιαστικά όλο το Εμπορικό Δίκαιο της χώρας.

Χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος έρχεται να εκσυγχρονίσει το ισχύον νομικό καθεστώς (που είχε καθοριστεί για πρώτη φορά με το ν.3190/1955) με σκοπό να καταστήσει τις ΕΠΕ ευέλικτες και προσφιλέστερες σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επενδύσεις, ενώ το δεύτερο μέρος περιέχει διατάξεις οι οποίες αποσαφηνίζουν ζητήματα που προέκυψαν από την πρακτική εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο.

Όσον αφορά στο πρώτο κομμάτι, το νομοσχέδιο προωθεί μικρές και μεγάλες αλλαγές που αποτελούν ζητούμενο για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Ανάπτυξη που περνά μέσα από την δημιουργία και στήριξη πολλών μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων και που θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από αντικειμενικές προϋποθέσεις, όπως: Σαφή όρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνέχεια και συνέπεια του κράτους, λιγότερη γραφειοκρατία, υγιή δημόσια οικονομικά, πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, σταθερό φορολογικό καθεστώς κ.α.

Ενδεικτικά, ορισμένες διατάξεις: Εισάγεται νέα ρύθμιση για την επωνυμία των ΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία δεν είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή το αντικείμενο της επιχείρησης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, μπορεί να αναφέρεται η δραστηριότητα ή ο σκοπός της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρείται η αρχή της αλήθειας, η οποία επιβάλει στον επιχειρηματία να μη χρησιμοποιεί παραπλανητική επωνυμία σχετικά με την πραγματική του ταυτότητα, το είδος ή της σχέσης του με τρίτους.

Επιπλέον, με νέα ρύθμιση, η επωνυμία της ΕΠΕ μπορεί να σχηματιστεί ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν επιτρεπτό μόνο για τον διακριτικό τίτλο μιας εταιρείας. Η τροποποίηση αυτή θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις ΕΠΕ που δραστηριοποιούνται και εκτός Ελλάδος, ενισχύοντας τον κύκλο δραστηριοτήτων τους στις διεθνείς συναλλαγές.

Όσον αφορά στη σύσταση μιας ΕΠΕ, η οποία κατά κανόνα γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, μπορεί να γίνει και με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού που προβλέπεται στο νόμο περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων. Η πρόβλεψή αυτή απλοποιεί τις διαδικασίες σύστασης των ΕΠΕ και εναρμονίζει το περιεχόμενό τους με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενδεικτική της ανάγκης εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος νομικού πλαισίου είναι και η παρέμβαση ως προς τη δυνατότητα σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων με τηλεδιάσκεψη, εάν και εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή εάν συμφωνούν σε αυτό όλοι οι εταίροι. Η παροχή αυτή διευκολύνει τη λειτουργία της ΕΠΕ, καθώς επιτρέπει τη συμμετοχή εταίρων που βρίσκονται εκτός έδρας της ή σε διαφορετικές χώρες.

Επίσης, προστίθεται ένα νέο κεφάλαιο στον νόμο των ΕΠΕ, που αφορά στη συγκέντρωση, κωδικοποίηση και διασαφήνιση των ήδη υφιστάμενων διατάξεων περί της σύνταξης, του ελέγχου και της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων τους, βάσει νεότερων νόμων και ευρωπαϊκών κανονισμών. Με αυτή την διάταξη, η τήρηση των οικονομικών καταστάσεων των ΕΠΕ εναρμονίζεται πλήρως με τα εσωτερικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Σημαντικές επίσης, είναι οι τροποποιήσεις που εισάγονται σχετικά με την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στη χώρα. Συγκεκριμένα επιχειρείται διαχωρισμός μεταξύ εταιρειών προερχομένων από την ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, με αυτές που έρχονται από τρίτες χώρες. Έτσι η εγκατάσταση εταιρειών προερχόμενων από την ΕΕ απλοποιείται, καθώς δεν θα απαιτείται έκδοση σχετικής απόφασης εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή. Να σημειώσω εδώ, ότι και στις δύο περιπτώσεις για την ίδρυση των καταστημάτων οι εταιρίες υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει ρυθμιστικές και αποσαφηνιστικές διατάξεις του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο (ν. 4497/2017). Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στους πωλητές λαϊκών αγορών και πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για να ανανεώσουν τις ληφθείσες άδειες τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019, ενώ διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από τη λήξη ισχύος της άδειας, δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας εάν στο μεσοδιάστημα ο παραγωγός υποβάλλει αίτημα για ανανέωση. Οπότε με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ο παραγωγός και διευκολύνεται και δεν χάνει τη θέση του.

Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα σε άτομα με αναπηρία να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ακόμα και μετά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας, καθώς είναι γνωστό, ότι πολλοί συμπολίτες μας με αναπηρία απαιτείται να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αναπηρίας τους. Ωστόσο να διευκρινιστεί ότι σε κάθε περίπτωση, παραμένει ως προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας ή μη λήψη σύνταξης λόγω γήρατος.

Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, και όπως διαπιστώθηκε και κατά την ακρόαση των φορέων, αλλά και την διακομματική θετική ανταπόκριση, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο αντικειμενικά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος, εξάλλου, είναι έμπρακτες κινήσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.

Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα διευκολύνοντας και απλοποιώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλει στην δημιουργία νέων εταιρειών, νέων θέσεων εργασίας και κυρίως – για την περαιτέρω ανάπτυξη για τον τόπο – στην αισιοδοξία πολιτών και επενδυτών.

Social Media
read-it
By read-it Μάιος 29, 2018 15:17
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.

ΣΚΙΤΣΑΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΚΙΤΣΑΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ